Ochrana osobných dát

Článok V.
Ochrana osobných údajov
1. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.
Osobné údaje sa spracovávajú v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
2. Objednávatež dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávatežovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.
3. Predavajúci si vyhradzuje právo ustúpi od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchatežom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Pokračova